Produkte

 • Blood Orange
   
  Blood Orange

  Blood Orange

  €29,00
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Blue Ocean
   
  Blue Ocean

  Blue Ocean

  €29,00
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Caipi-Light
   
  Caipi-Light

  Caipi-Light

  €29,00
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Caipirinha
   
  Caipirinha

  Caipirinha

  €49,00
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Erdbeer Margarita
   
  Erdbeer Margarita

  Erdbeer Margarita

  €49,00
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Karibik Cocktail
   
  Karibik Cocktail

  Karibik Cocktail

  €29,00
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Long Island Ice Tea
   
  Long Island Ice Tea

  Long Island Ice Tea

  €49,00
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Mai Tai
   
  Mai Tai

  Mai Tai

  €49,00
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Piña Colada
   
  Piña Colada

  Piña Colada

  €49,00
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Planters Punch
   
  Planters Punch

  Planters Punch

  €49,00
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Sex on the Beach
   
  Sex on the Beach

  Sex on the Beach

  €49,00
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro
 • Strawberry Bahia
   
  Strawberry Bahia

  Strawberry Bahia

  €49,00
  Normaler Preis
  Preis pro Einheit pro